Deze week rondden wij de lessen van dit seizoen af. Jongens en meisjes, heb je Heere lief en volg Hem in getrouwheid al de dagen en de seizoenen van je leven!