De a.s. dinsdag is er geen catechisatie. Wij verwachten jullie natuurlijk wel in de kerk op de Biddag. Ik weet, dat jullie een druk programma hebben; maar dit hoop ik dat voor jullie bovenaan staat!