Ga naar de inhoud

Catechese

Op dinsdag 21 sept. a.s. hopen wij te beginnen met de catechisatielessen. In diezelfde week (ik denk als regel aan de woensdag) lijkt het wijs om ook met de belijdeniscatechisatie te beginnen. Lees vooral op dat laatste punt nog eens door wat we daar in de “Startkrant” over geschreven hebben. Wij bidden, dat er in de harten van de jongeren en de ouderen een sterk verlangen mag ontstaan om de Heere God in dezen ook te zoeken! Ik heb al één aanmelding binnen en het zou fijn zijn, als ik vóór halverwege de komende week (laten we als datum 16 sept. nemen) ook van nog meer mensen wat mocht horen.