Op D.V. 24 maart komen wij als catechisanten voor dit seizoen voor het laatst bij elkaar. Wij bidden, dat God wat er goed was, zegenen zal. Wij bidden, dat jullie al vroeg Christus leren kennen en Hem ijverig en dankbaar zullen volgen.