Op D.V. 3 maart a.s. gaan wij, zoals afgesproken, weer verder. Groep 1 leert uit het grijze boekje de helft van vr. en antw. 31 en maakt vraag 1 van de verwerking van Les 11 en de vragen van het leesrooster van les 11.