De komende dinsdag verwachten wij jullie allemaal weer! Het huiswerk voor groep 1 is: vr. en antw. 5 en 6 uit het grijze boekje en het leesrooster van les 4.