I.v.m. de Biddag is er op D.V. 11 maart a.s. geen catechisatie. Wij gaan ervan uit, dat iedereen zijn best doet om met de Biddag trouw in de beide diensten aanwezig te zijn.