Op D.V. dinsdag 14 jan. a.s. beginnen we weer. Het is net even anders dan anders. Om precies half acht maken alle (!) catechesegroepen het begin mee van de zendingsavond die hierboven staat aangekondigd. Om ruim half negen mogen jullie dan weer naar huis. De zending komt maar zelden uitdrukkelijk op de catechisatie aan de orde. Maar de zending is wel heel belangrijk. Het is mooi, dat we over de zending nu wat mogen horen van twee “echte” zendelingen! Deze avond (althans voor het eerste deel) dient als een verplichte catechisatieavond te worden beschouwd voor de groepen 1, 2 en 3.