De komende dinsdag (D.V. 16 maart a.s.) verzorgt de “Bond tegen het vloeken” voor alle groepen (dus ook voor groep 3!) een presentatie. Dat is van 19.00-20.00 uur. We hopen, dat het voor een ieder leerzaam mag zijn. We verwachten jullie!