Op D.V. dinsdag 8 jan. a.s. zetten wij onze cursus weer voort. Wij bidden om een goede en trouwe opkomst. Moge God de jongeren zegenen met het geloof in Zijn gezonden en gegeven Zaligmaker, Jezus Christus!