De a.s. dinsdag gaan we dus weer verder. We verwachten jullie allemaal weer! Het huiswerk van groep 1 is vr. en antw. 66 van de catechismus en we maken de vragen van het leesrooster van les 5.