De komende dinsdag (D.V. 28 febr.) slaan we de catechisatie i.v.m. de voorjaarsvakantie een keer over.