Op D.V. dinsdag 17 jan. a.s. is er van (precies) 19.15-20.45 uur een gezamenlijke “les” voor alle (!!) catechisanten en hun ouders over het belangrijke onderwerp “Occultisme”. Wij nodigen alle betrokkenen voor deze bijeenkomt heel hartelijk uit!