De a.s. dinsdag D.V. (20 dec.) is er nog gewoon catechisatie. Daarna slaan we twee weken over. Op D.V. 10 jan. zetten we het seizoen dan weer voort. Op 17 jan. daaropvolgend is er van 19.15-20.45 uur een speciale bijeenkomt voor alle catechisanten en hun ouders over het onderwerp “Occultisme”. Het is goed als een ieder dat vast noteert!