De komende dinsdag komen wij alweer voor de laatste keer in dit seizoen bij elkaar. Het gaat voor wat betreft groep een en twee net iets anders dan dat we het gewend zijn. Deze groepen beginnen dit keer apart en na ongeveer een half uur sluiten we daarna met deze groepen gezamenlijk af. En we drinken dan nog wat met elkaar.