I.v.m. de Biddag is er de komende week geen catechisatie.