De volgende week D.V. (22 febr. a.s.) slaan wij i.v.m. de voorjaarsvakantie een keer over.