Op 11 jan. a.s. hopen wij elkaar op de bekende plaats en tijd weer te ontmoeten. We verwachten jullie!