Op D.V. 12 maart a.s. is er i.v.m. de biddag van D.V. 13 maart geen catechisatie. Maar in de kerk wordt er, zoals je wel begrijpt, op je gerekend!