De komende dinsdag is er geen catechisatie. `s Woendags verwachten we jullie natuurlijk wel (voor zover je daar de gelegenheid toe hebt) in de beide diensten!