De a.s. dinsdag gaan we weer monter van start! Verder delen wij jullie en jullie ouders mede, dat we op dinsdag 30 jan. a.s. om 19.15 uur tot ong. 20.45 uur voor alle catechisatiegroepen een presentatieavond mee hopen te maken van “Gevangenzorg Nederland”. Probeer er als het half kan helemaal de tijd voor vrij te maken!