Op D.V. woensdag 24 sept. a.s. zou ik met de belijdeniscatechisatie willen beginnen. Als de woensdag voor u of jou onoverkomelijk is, proberen we het natuurlijk op een andere dag te zetten. Het boekje “Leven in Zijn dienst” van ds. W. van Gorsel is nog altijd een mooi boekje als het over de openbare geloofsbelijdenis en het Avondmaal gaat. In het inleidende hoofdstuk staan de volgende zinnen (ik geef ze vrij weer): “Het is je roeping Christus` Naam te belijden. Maar je denkt: Wat beloof ik veel, wat neem ik veel op me. Misschien wel veel meer dan ik waar kan maken. Wat wordt er van me verwacht? Zal ik dat kunnen volbrengen? Zal ik staande blijven in een omgeving waarin de Naam van de Heere Jezus bijna niet bekend is, steeds minder genoemd wordt, misschien wel bespottelijk gemaakt wordt? Wij mogen elkaar vermanen en bemoedigen om de goede keuze te maken”. Het mag ons een hart onder de riem steken, dat het zeker waar is: “Hij die roept om te komen, geeft ons ook de kracht om te gaan”. Wij bidden, dat we in de strijd van het geloof, ondanks alle nederlagen, toch van harte zullen zingen: “Want God is ons ten Schild, in `t strijdperk van dit leven, En onze Koning is van Isrels God gegeven” (Ps.89:8; berijmd). Ik mag u en jou wel vriendelijk vragen om z.s.m. en in ieder geval vóór 16 sept. a.s. te willen reageren.