In de diensten, maar ook in de “Kerkbode” geven wij de gemeente hieromtrent met liefde nogal eens een hint. Wij bidden er oprecht om, dat er dit jaar onder ons weer jongeren en ouderen de roep van de Meester horen, als Hij zegt: “Ik moet heden in uw huis zijn!” (vgl. Lk.19:5). Ik wil u vriendelijk vragen om u tot uiterlijk 11 sept. a.s. bij mij op te geven. In week 38 hopen we dan te beginnen. Dat is in principe op de woensdagavond; maar wanneer er iemand is voor wie bijv. de vrijdagavond (vroeg) een oplossing biedt, wordt het die avond. In ieder geval zoeken we dan naar een moment dat iedereen kan.