Op D.V. woensdagavond 21 sept. a.s. zou ik om 20.00 uur met de cursus willen beginnen. Mag ik u vragen u vóór 14 sept. a.s. aan te melden? We hopen u en jou te mogen “inschrijven”!