Wij herinneren de belijdende lidmaten aan de stemmingsvergadering die de a.s. maandag, 27 febr. D.V., om (precies) acht uur in de “Wegwijzer” zal gehouden worden.