Op maandag 7 oktober a.s. willen we als voormalig Bijbelkringbestuur een avond beleggen om te kijken hoe we nu het beste invulling kunnen geven aan het kringwerk binnen onze gemeente. Allereerst willen we een beroep doen op alle Bijbelkringleden. Graag willen we ook de mensen uitnodigen die ooit een kring of vereniging bezochten of de intentie hadden dit te doen. Verder zijn alle andere belangstellenden uit onze gemeente van harte welkom. Deze avond willen we met elkaar nadenken over de invulling van een “kring”. Graag willen we met elkaar iets nieuws opzetten. Samen bezig zijn, met elkaar en met Gods Woord zijn hierbij kernwoorden. Iets wat iedereen aanspreekt en waar ieders inbreng wordt gewaardeerd. We willen dit graag van u en jou horen. Van harte welkom.