Ga naar de inhoud

Kerstviering verenigingen

Op DV maandag 20 december verzorgen de gezamenlijke mannen- en vrouwenvereniging een online kerstviering. De Bijbelkring, echokring en eigenlijk alle gemeenteleden worden uitgenodigd deze viering mee te beleven via de kerkradio of de YouTube-link op de kerksite. Het thema is: “Zie, u Koning komt… en Hij is de Heiland”. De avond start om 20.00 uur. We hopen op een gezegende viering met elkaar!