De a.s. maandag, D.V. 20 dec., vindt het gezamenlijke Kerstfeest van de Mannen- en Vrouwenvereniging plaats. Ook de leden van de Bijbelkring en de andere belangstellenden worden voor dit gebeuren van harte uitgenodigd. Vanaf 19.45 uur is er een “inloop” met een kopje koffie. En we beginnen dan om 20.00 uur. Deze avond wordt ook uitgezonden via de kerkradio.