Op D.V. 17 dec. a.s. vindt vanaf 19.45 uur in de “Wegwijzer” het gezamenlijke kerstfeest van de mannen- en de vrouwenvereniging plaats. Ook de leden van de Bijbelkring nodigen wij hier van harte voor uit. Wij hopen, dat u allemaal uw best doet om hierbij aanwezig te zijn.