Op D.V. 11 febr. vindt (ook voor de leden van de Bijbelkring!) de gezamenlijke verenigingsavond plaats. Deze avond wordt door de vrouwenvereniging georganiseerd. Het thema is “Gemeenteopbouw”, aan de hand van Nehemia 3. Ds. M. van Campen (de schrijver van onze Bijbelstudies dit jaar) leidt dat voor ons in. Wij stellen uw aanwezigheid en betrokkenheid (zeker ook vanwege het thema en de spreker) bijzonder op prijs! Willen de leden van de vrouwenvereniging zo vriendelijk zijn om het septembernummer van de “Herv. vrouw” mee te brengen, waar de genoemde Bijbelstudie in staat?