Ga naar de inhoud

Bijbelkring / Tussencatechese

Wij zijn nu dus een verbond aangegaan. Op D.V. 14 jan. a.s., van 20.00-22.00 uur, zijn wij bezig met het tweede hoofdstuk van ons studieboekje over Jesaja. U kunt zich voor het materiaal (het is wel belangrijk om het een en ander van tevoren door te nemen) melden bij Nils en Nicolet den Besten. Wij verwachten u en jullie allemaal weer!