Op ma. 11 jan. a.s., om 20.00 uur, hopen wij elkaar in de “Wegwijzer” weer te ontmoeten!