De opkomst was de vorige keer veelbelovend. Maar nog niet iedereen was in de gelegenheid om te komen. Op D.V. 2 nov. a.s. ontmoeten we elkaar weer. Wij bespreken hoofdstuk 6 uit ons boekje over de Filippenzenbrief.