Op D.V. 25 febr. a.s. zien we elkaar bij Linda Theunisse. Saskia verzorgt de inleiding voor ons. Een ieder is weer van harte welkom.