“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Boven de overdenking staat: “God zorgt voor Zijn kinderen”. De punten zijn:

  1. Wat dat niet is.
  2. Wat dat wel is.
  3. Wat daar de zegen van is.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website voor de Nederlands Hervormde Kerk in Brandwijk. Hierdoor site kan (nog) niet volledig gebruikt worden en is sommige informatie niet beschikbaar.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Mocht u reacties en/of opmerkingen hebben, dan horen wij deze graag!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen