Ga naar de inhoud

Zondag 6 maart 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. J.C. de Groot te Dordrecht

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 135: 3 Psalm 34: 4 Psalm 105: 5 Psalm 146: 3, 5 en 8 Psalm 85: 4 Psalm 87: 4 en 5

Schriftlezing

Johannes 18: 1 t/m 11

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
3e rondgang
Vluchtelingenhulp Oekraïne
Busjescollecte
GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi