Ga naar de inhoud

Zondag 6 februari 2022 om 9:30

Voorganger

Prop. J. Speksnijder te Gouda

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 81: 12 Psalm 119: 9 Psalm 19: 4 Psalm 77: 1 Psalm 81: 12 Psalm 31: 11 en 15

Schriftlezing

Spreuken 2: 1 t/m 13 en Jakobus 1: 1 t/m 8

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Kerk in Actie – werelddiaconaat Oeganda: goed boeren in een lastig klimaat
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi