Ga naar de inhoud

Zondag 3 april 2022 om 9:30 (doopdienst)

Voorganger

Ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm: 22: 16 Weerklank 140: 1, 2 en 8 Psalm 116: 1 Weerklank 315: 1, 2 en 3 Psalm 134: 3 Psalm 147: 2 en 6 Psalm 133: 3 Psalm 103: 5 en 7

Schriftlezing

Johannes 19: 17 t/m 30

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi