Ga naar de inhoud

Zondag 3 april 2022 om 18:30

Voorganger

Prop. H.G van Ingen te Zegveld

Organist

Annemarie Zwart

Liturgie

Psalm 51: 4 Psalm 66: 7 en 10 Psalm 118: 13 en 14 Psalm 40: 4 Psalm 51: 1 Psalm 32: 1 en 6

Schriftlezing

Johannes 1: 29 t/m 34

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi