Ga naar de inhoud

Zondag 27 maart 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. H.J. Stoutjesdijk te Dordrecht

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Ps. 119: 88 Ps. 22: 1 en 3 Ps. 119: 65 Ps. 45: 1 en 2 Ps. 72: 11 Ps. 56: 5 en 6

Schriftlezing

Filippenzen 2: 1-18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
IZB
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi