Ga naar de inhoud

Zondag 27 februari 2022 om 9:30 (viering Heilig Avondmaal)

Voorganger

Ds. H.G. de Graaff te Nieuwerbrug

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 21: 13 Psalm 25: 6 en 7 Psalm 147: 10 Psalm 31: 11 en 15 Psalm 73: 13 Psalm 84: 6 Psalm 63: 1 Psalm 63: 2 Psalm 105: 24

Schriftlezing

Lucas 22: 14 t/m 20

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de Kerk
Avondmaalscollecte
Sponsorkinderen Woord en Daad
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi