Ga naar de inhoud

Zondag 27 februari 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. A.W.J. Theunisse te Beekbergen

Organist

Gert-Jan Stasse

Liturgie

Psalm 135: 3 Psalm 111: 1 en 3 Psalm 81: 1, 11 en 12 Psalm 65: 2 en 3 Gezang 8 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 Psalm 150: 1 en 3

Schriftlezing

Hebreeën 10: 19 t/m 39

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de Kerk
Avondmaalscollecte
Sponsorkinderen Woord en Daad
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi