Ga naar de inhoud
Dienst bekijken op Youtube

Zondag 26 december 2021 om 9:30

Voorganger

Prop. J. G. Blok te Randwijk

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Lofzang van Simeon: 1 Psalm 96: 1 Psalm 72: 6 Psalm 96 :6 Psalm 98: 4 Lofzang van Simeon: 2

Schriftlezing

Psalm 96: 1 t/m 13 en Mattheüs 2: 1 t/m 12

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de kerk
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi