Ga naar de inhoud

Zondag 23 januari 2022 om 9:30

Voorganger

Prop. P. van der Schee te Hoevelaken

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Lofzang van Simeon: 1 Psalm 42: 1 en 2 Psalm 119: 86 Psalm 78: 7 en 8 Psalm 145: 3 en 5 Psalm 143: 10

Schriftlezing

Leviticus 23: 39-43 en Johannes 7: 1-14, 37-44

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de kerk
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi