Ga naar de inhoud

Zondag 15 mei 2022 om 9:30 (Heilig Avondmaal)

Voorganger

Dr. G. van Zanden te Katwijk

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 100: 3 Psalm 94: 12 Psalm 119: 69 Psalm 78: 12 en 13 Psalm 87: 3 en 4 Psalm 86: 6

Schriftlezing

Openbaring 2: 12 t/m 17

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Kerk in Actie "De Glind"
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi