Ga naar de inhoud

Zondag 2 januari 2022 om 18:45

Voorganger

Ds. J. Muller te Bleskensgraaf

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 75: 1 Psalm 92: 7 Psalm 27: 7 Psalm 80: 9 Psalm 3: 2 Psalm 116: 9

Schriftlezing

Johannes 15: 1 t/m 17

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi