Ga naar de inhoud

Zondag 19 juni 2022 om 18:30

Voorganger

ds. G.C. de Jong te Sliedrecht

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 119: 86 Psalm 29: 1 en 5 Psalm 24: 5 Psalm 40: 2 en 5 Psalm 119: 25 Psalm 104: 17

Schriftlezing

Handelingen 28:11-31

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi