Ga naar de inhoud

Zondag 17 april 2022 om 9:30

Voorganger

Prop. J. van Vliet te Uddel

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Paasliederen Ps. 63: 1 Ps. 119: 88 Ps. 21: 4 en 5 Ps. 56: 5 en 6 U zij de glorie

Schriftlezing

Johannes 20 : 1 – 18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Studiefonds Gereformeerde Bond
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi