Ga naar de inhoud

Zondag 13 maart 2022 om 9:30 (Doopdienst)

Voorganger

Ds. P.J. Krijgsman te Ridderkerk

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 116: 1 Psalm 95: 1 en 2 Weerklank 463: 1 en 2 Psalm 105: 5 Psalm 134: 3 Psalm 115: 6 en 7 Psalm 103: 7 en 9 Weerklank 471: 1 en 3

Schriftlezing

Psalm 115: 9-15, Openbaring 11: 15-19 en Marcus 10: 13-16

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi