Ga naar de inhoud

Zondag 13 februari 2022 om 9:30

Voorganger

ds. J. Blom te Ridderkerk

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 21: 13 Psalm 72: 6 en 7 Psalm 130: 2 Psalm 73: 13 en 14 Psalm 32: 1 Psalm 108: 1

Schriftlezing

Jeremia 17:10-18 en Johannes 8:1-11

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi

Omschrijving

En Jezus Zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld?

En zij zei: Niemand Heere. En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.

 

Het gaat om de ontmoeting van de Heere Jezus met de farizeeën en een zondares.

We letten op

  1.  De veroordeling van de “rechtvaardige”
  2.  De rechtvaardiging van de goddeloze